2 மாருதி விநியோகஸ்தர் ரூர்கி

 

2 மாருதி விநியோகஸ்தர் ரூர்கி

  
Shakumbari Automobiles

3rd Km Stone, Delhi Roorkee Highway, Mohammed Pur, Near Ioc Petrol Pump, Roorkee, Uttaranchal 247667, ரூர்கி, உதத்தராஞ்சல் 247667

Shakumbari Autowheels Nexa

5 Km. Milestone Nh-58 Delhiroad, Roorkee, Near Godawari, Roorkee, Uttaranchal 247667, ரூர்கி, உதத்தராஞ்சல் 247667