1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் மேர்தா-சிட்டி

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் மேர்தா-சிட்டி

  
R S Ford

Nagaur Road , Near Ajmer by pass, Merta city, Rajasthan 341510, மேர்தா-சிட்டி, ராஜஸ்தான் 341510