1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் பாட்டியாலா

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் பாட்டியாலா

  
Bhagat Ford

The Mall, Fateh Colony, Fountain Chowk, Patiala, Punjab 147001, பாட்டியாலா, பஞ்சாப் 147001