1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் Bhubaneswar

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் Bhubaneswar

  
Capital Ford

Plot No - S-3/26,27,28,29, Mancheswar Indusrial Estate, Sbi Chhak, Bhubaneswar, Orissa 752101, Bhubaneswar, ஒரிசா 752101

: மாநிலம்: பிராண்ட் கார் டீலர்கள்