1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் மங்களூர்

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் மங்களூர்

  
Cauvery Ford

National Highway 73, Sy. No. 50/7a, Alape, Padil, Mangalore, Karnataka 575007, மங்களூர், கர்னாடகா 575007