1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் ஹோஸ்பேட்

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் ஹோஸ்பேட்

  
Metro Ford

Sy No. 115 , Nikunjdham Ware houses, Humpi Road, Panduranga Colony, Opp: Railway Quarters ,Near Bellary By-Pass, Hospet, Karnataka 583201, ஹோஸ்பேட், கர்னாடகா 583201

7847979187