1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் குல்பர்கா

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் குல்பர்கா

  
Bharat Ford

218, Humnabad Road, National Highway 218 Kapnoor, Gulbarga, Karnataka 585104, குல்பர்கா, கர்னாடகா 585104