1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் குருசேத்திரா

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் குருசேத்திரா

  
Pearl Ford

G T Road, National Highway 1, V.p.o. Umri, Near Umri Chowk, Kurukshetra, Haryana 131136, குருசேத்திரா, ஹரியானா 131136