1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் சுரேந்தரநகர்

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் சுரேந்தரநகர்

  
Sabarmati Ford

GIDC, Wadhwan Highway Road, Opp. Anand Bhavan , Surendranagar, Gujarat 363030, சுரேந்தரநகர், குஜராத் 363030