1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் ராஜ்கோட்

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் ராஜ்கோட்

  
Jai Ganesh Ford

150 Feet Ring Road, Samrat Industrial Area, Modi School,nr. Raiya Tele.exchange, Rajkot, Gujarat 360005, ராஜ்கோட், குஜராத் 360005