1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் பர்தோலி

 

1 ஃபோர்டு விநியோகஸ்தர் பர்தோலி

  
Kings Ford

Bardoli-surat Highway, Opp. Linear Bus Stop,near Amar Plaza Complex, Bardoli, Gujarat 394601, பர்தோலி, குஜராத் 394601