1 செவர்லே விநியோகஸ்தர் பாட்டியாலா

 

1 செவர்லே விநியோகஸ்தர் பாட்டியாலா

  
Padam Chevrolet

Main Patiala-rajpura Road, Bahadurgarh, Near Caspa Resort, Patiala, Punjab 147001, பாட்டியாலா, பஞ்சாப் 147001