2 செவர்லே விநியோகஸ்தர் ஆலப்புழை

 

2 செவர்லே விநியோகஸ்தர் ஆலப்புழை

  
Geeyem Motors

Koorayli Annex, Cullen Rd, Vazhicherry Ward, Mullakkal, Opp. Bhattathiripurayidom,near Mch Junction, Alappuzha, Kerala 688001, ஆலப்புழை, கேரளா 688001

Geeyem Chevrolet

D21/a, Nh-47, Pk Kunju Saheb Memorial Higher Secondary School, Milad E Sherif Memorial (msm) College, Alappuzha, Kerala 690502, ஆலப்புழை, கேரளா 690502