: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Formerly known as the Premier Automobiles Limited, Premier Limited was established in 1944 to build vehicles under license from Plymouth and Dodge. And from there, the company went on to pioneer new technology in the manufacture of automobiles, recording a constant and healthy growth curve. The first Premier car to be produced was the licensed Plymouth car and the other vehicle was the Dodge truck. In 1951, Premier started producing versions of the Fiat 500 for the Indian automobile market, which was followed by the Premier Padmini (based on the Fiat 1100). The Fiat 124-based Premier 118 and 138D were launched in 1978. In 2000, the company went on to launch the Premier Sigma and Roadster vans and pick-ups, under license from Taiwan's China Motor Corporation.

Originally based in Mumbai, Premier Ltd. Now functions from an ultra-modern, ISO 9001 certified plant at Chinchwad, Pune. The facility is spread over 27 acres and now serves as the centralized research, development and manufacturing for all activities.In November 2004, the company restarted its operations by manufacturing a small diesel powered van called the Sigma. It is based on an old 1980s Mitsubishi Varica design licenced from China Motor in Taiwan, with the Peugeot engine from the 309.Premier re-entered the Indian passenger vehicle market with a compact SUV named RiO in October 2009. Rio is assembled from CKD kits of Zotye Nomad I made by Zotye Auto of China.

மேலும் வாசிக்க

: பிராண்ட் கார் மாடல்கள்

* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

: நாட்டின் : பிராண்ட் டீலர்கள்

மேலும் பார்க்கவும் ப்ரீமியர் வியாபாரி in India

Other Car Models In India