: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Owned by the BMW Group, it is a British automotive marque that specializes in the manufacture of small cars. Though Mini or MINI is now a full-fledged marque, it actually started as a small car called Morris Mini-Motor. It was launched by the British Motor Corporation in 1959, which soon embraced the form of a brand encompassing a wide range of small cars, including the Countryman, Moke and the Clubman. Originally a product of the British Motor Corporation, the Mini became a part of the British Motor Holdings in 1996, which merged with Leyland Motors in 1968 to form British Leyland. However, it wasn't until 1969, when the Mini became a marque. Later on in the 1980s, British Leyland was disintegrated and the Rover Group, including Mini, was taken over by British Aerospace. The Rover Group was later acquired by BMW, which was eventually broken up by BMW in 2000. After this final disintegration, BMW retained the Mini brand.

The original two-door Mini remained in production until the year 2000. A new generation Mini was launched in 2001, the development process for which had started already in 1995. The last Mini Mark VII is now housed at the Heritage Motor Centre in Gaydon, alongside the first Mini Mark I ever made. A total of around 5.3 million of the Minis have been sold till date, making it the most popular British car of all times. Thousands of Mini cars are still on the road, with the remaining pre-1980s versions being firmly established as collectors' items. The wide range of Mini cars in the current generation includes the Mini Hatch, Mini Coupe, Mini Roadster, Mini Convertible, Mini Clubman, Mini Clubvan, Mini Countryman, Mini Paceman, Mini John Cooper Works, Mini Special Editions and Mini Limited Editions.

The Mini was voted as the second most influential car of the century in 1999, coming second to the Ford Model T. The Mark II Mini's other claim to fame, other than its classic looks, was its pivotal role in the 1969 film The Italian Job.

மேலும் வாசிக்க
* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

Other Car Models In India