: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

This manufacturer of high-performance sports cars is based in Sweden and was founded in 1994 by Christian von Koenigsegg. Christian von Koenigsegg had always been fascinated with machinery as a boy. And it was this fascination that led him to dream about creating his perfect sports car. With extraordinary determination, Christian explored the limits of both, technology and innovation to create the car of his dreams, which was called the Koenigsegg CC. This manifestation of his dream in the form of a Koenigsegg car gave Christian the courage to continue. Thus, the car company that bears his name was born. However the company's first street-legal production car delivery did not happen until 2002. The delay is attributed to the years being devoted to research, development and prototyping. Today, Koenigsegg has a full R&D department with state-of-the-art equipment to call upon.

In 2002, Koenigsegg began series production of the Guinness World Record-holding CC8S model. As early as 2004 the Koenigsegg CC8S became a favourite of the most famous car critic in the world, Mr. Top Gear himself, Jeremy Clarkson. In 2005, the Koenigsegg CCR became the fastest production car in the world, beating the nine-year-old Guinness World Record set by the McLaren F1. In 2006, the Koenigsegg CCX took the Top Gear lap record with a time that wasn’t beaten for over two years. Though each Koenigsegg car has an obvious premium price, but the price becomes secondary considering the painstaking production of Koenigsegg cars by a select group of automotive geniuses, that ensures the delivery of highest possible standards via the cars. Koenigsegg has introduced and patented several new technologies over the years via Koenigsegg cars. To name a few are the ”rocket” catalytic converter, the supercharger response system and a variable geometry turbo system, to name but a few. Furthermore, several unique ways of using carbon fiber have been developed in-house, methods that make the car lighter, stronger and safer. The Koenigsegg CCXR was the first ‘green’ hypercar in the world, designed and calibrated to run on E85 and E100 biofuel, as well as normal gasoline.

Koenigsegg cars in India have been made available to its Indian enthusiasts through a company called Inter-globe Established Products. However, there is no dealer network or after sales service centres for Koenigsegg cars in India, which means that it offers extremely rare products.

மேலும் வாசிக்க

: பிராண்ட் கார் மாடல்கள்

* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

: நாட்டின் : பிராண்ட் டீலர்கள்

மேலும் பார்க்கவும் கீனிக்செக் வியாபாரி in India

Other Car Models In India