: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Force Motors is an Indian company engaged in the manufacture of three-wheelers, multi-utility and cross country vehicles, and other commercial vehicles. The automobile manufacturing firm was founded in 1958 by NK Firodia as Firodia Tempo Limited, but was renamed as Bajaj Tempo Limited after it was partially acquired by Bajaj Auto. The company is a pioneer of the LCV Industry in India that delivered iconic brands like the Tempo, Matador, Minidor and Traveller. Over the last five decades it has partnered with leading global automotive names like Daimler, ZF, Bosch and MAN and through these associations developed comprehensive expertise in-house - for design, development and production of the entire range of automobiles.Though Force Motors mainly focuses on the commercial vehicle segment, it forayed into the passenger vehicle segment in August 2011. The first Force car was Force-One, an SUV. 

Force Motors is completely vertically integrated, making its own engines, chassis, gear boxes, axles, bodies, etc. for their entire product range. In a bid to move away from its long-established business of being a Commercial Vehicle manufacture, Force Motors chose to enter the personal vehicles arena with a Sports Utility Vehicle, the FORCE-ONE. It is soon to be followed by a range of SUVs and MPVs. In July 2011 the company signed a license agreement with Daimler AG for a supply of technology for a premium MPV. This is in addition to the on-going arrangement with MBTech Powertrain GmbH for sourcing technical assistance for engine installation, vehicle build quality, electronic refinement etc.

Their R & D centre is among the most advanced in the country with a 150 terminal (CAD) network. The designs of over 90 per cent of the vehicles manufactured and sold by Force Motors were introduced less than 5 years ago. The company spends over 5 per cent of its annual turnover on new product development. It employs 850 people for its R & D, tooling & project activity - 450 of which are engineers. The engines designed by Force Motors are fully proven for emission and fuel efficiency. The vehicles offer green engines that meet BS III norms.

Force Motors has a formidable product range in all segments, be it small commercial vehicles, multi utility vehicles, light commercial vehicles, agricultural tractors and heavy commercial vehicles. This automotive company caters to all types of markets, including niche markets, by providing customized country specific modifications. In fact, they export their complete range of world class products to various countries in Middle East, Asia Latin America and Africa. 

மேலும் வாசிக்க

: பிராண்ட் கார் மாடல்கள்

* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

: நாட்டின் : பிராண்ட் டீலர்கள்

மேலும் பார்க்கவும் படை வியாபாரி in India

Other Car Models In India