: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Scuderia Ferrari, the Italian sports car manufacturer, was founded by Enzo Ferrari in 1929 before venturing into the manufacture of street-legal vehicles as Ferrari S.p.A. The 1940 AAC 815 was the first car designed by Enzo Ferrari, but it was not badged as a Ferrari model. So, the 1947 125 S became the first Ferrari car to hit the roads. In 1949, the Ferrari 166 Inter, the first genuine Grand Tourer by Ferrari was launched. It marked the company's move into the grand touring market, which continues to make up the bulk of sales of Ferrari cars to the present day. And ever since then, Ferrari cars have been recognized and loved as a symbol of luxury, technology and flawless design. Also, the company has always been noted for its continued participation in racing, especially in Formula One, where it has had great success. Ferrari entered the mid-engined 12-cylinder market with the Berlinetta Boxer in 1973. And the Testarossa is still one of the most famous Ferrari cars to have been made. However, the company's efforts have been highly concentrated in the supercar market, and the 1962 250 GTO is considered the first Ferrari car in the line of the company's supercars, which extends to the recent Enzo and FXX models.

And on May 26, 2011, Ferrari cars made their official entry into India with its first dealership in New Delhi. Regarded as the 58th market of the 'Prancing Horse', the entry of Ferrari cars in India came as a respite to the fans and clients of Ferrari cars in India. The cars are now imported in the country by Indian-based Shreyans Group. The dealership carries the Ferrari Corporate Identity with elegant, timeless and authentic design. It is also sided by the official Ferrari Service, and this combination guarantees a top-notch Ferrari experience enhanced by the best-in-class customer service. And through their first exclusive dealership in India, the company offers its entire range of Ferrari cars in India. From the California Spider to the 458 Italia, and from the 599GTB Fiorano to the latest launched model, all Ferrari cars will also be available for purchase in India at the aforementioned dealership in the nation's capital city. 

மேலும் வாசிக்க
* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

Other Car Models In India