: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Conquest Vehicles Inc. was the realization of William Maizlin's dream of converting a vehicle based on military designs into a luxury armored civilian vehicle. An executive who specialized in the armored vehicle industry, William Maizlin then formed the Conquest Vehicles Inc. in 2008 in Ontario, Canada. The first Conquest car was the Knight XV, an armored, hand-built SUV, which was unveiled at the Speciality Equipment Market Association in 2008 in Las Vegas Nevada. This flagship Conquest car defined the future of ultra-luxurious, handcrafted and fully armored SUVs. This unqiue Conquest car took its inspiration from military vehicle designs, and features unparalleled security features. The 'XV' stands for 'Extreme Vehicles'. This Conquest car takes about 4, 000 hours to be built at the company's production facility in Toronto, Ontario, Canada, and its production is limited to only 100 units.

As mentioned before, Conquest Vehicles Inc. specializes in design and manufacturing of ultra-luxurious, fully armored, handcrafted sport utility vehicles. And to make it possible, the company employs the skills of the automotive industry's most talented folks. Their award-winning experience in engineering, fabrication, design, armoring and customization is brought together to create one-of-a-kind Conquest cars, which still remain unmatched by any product from the world of automobiles. With the KNIGHT XV, the company's first ultra-luxurious, fully armored, environmentally-respectful handcrafted SUV, Conquest Vehicles Inc., set a new standard in the global ultra-luxury SUV segment. Other than that, Conquest Vehicles Inc., also provides auto customization and after-market design for luxury vehicles.

Conquest cars speak for the company's design philosophy, which is to create the most innovative, secured, handcrafted ultra-luxurious and environmentally respectful SUV without compromise. And that is the reason why Conquest cars have been received so well in the Indian SUV market. Acting on its strategy to connect with its global customers, Conquest Vehicles Inc. partnered with Indian-based leading premium automotive dealer, Magus Cars Ltd. By partnering with a market leader like Magus Cars Ltd, Conquest cars in India are benefited by having a much larger and reliable resource to connect with at the retail level. This also allowed Indian luxury connosieurs to connect with the new and exciting exotic brand Conquest Vehicles and its unique luxury armored (Knight XV) and unarmored (EVADE) vehicles. It was in the year 2012 that the world saw the launch of the first unarmored Conquest SUV, i.e. Conquest Evade, which landed in India with a staggering price tag of Rs 8.5 crore during its global launch. 

மேலும் வாசிக்க

: பிராண்ட் கார் மாடல்கள்

* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

: நாட்டின் : பிராண்ட் டீலர்கள்

மேலும் பார்க்கவும் வெற்றி வியாபாரி in India

Other Car Models In India