: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

Aston Martin is a brand that lets its cars speak for itself, and that fact has been true for the brand since its inception. The British luxury sports car manufacturer was founded in Gaydon, Warwickshire, England in 1913 by Lionel Martin and Robert Bamford. Together, the two previously sold cars made by Singer, and also serviced GWK and Calthorpe cars. The company's name is derived from the name of one of the founders, Lionel Martin, and from the Aston Clinton Hillclimb racing course in Buckinghamshire, where their Singer cars had won previously. Martin and Bamford were not content with just the Singer cars, and wished to create a sophisticated model of their own. Hence, Lionel Martin created the first Aston Martin car, fitted with a four-cylinder Coventry-Simplex engine to the chassis of a 1908 Isotta Fraschini. From 1994 to 2007, Aston Martin was owned by the Ford Motor Company and on March 12, 2007 it was purchased by a joint venture, headed by David Richards and co-owned by Investment Dar and businessman John Sinders. After the joint venture, Ford retained 12.1 per cent stake in the company. Apart from a fascinating history, the company has managed to constantly deliver performance-conscious Aston Martin cars that have been made considering the in-depth understanding of the needs of the high end market.

Aston Martin cars have always been a symbol of the finest high-performance sports cars, designed and produced by the most skilled craftsmen. So much so, Aston Martin cars have earned a special place not only in the market, but also in the hearts of its owners, who vouch for this car with utmost enthusiasm. Aston Martin's portfolio for the world's fastest growing market, i.e. India, includes the Aston Martin V8 – Vantage, Aston Martin V8 – Vantage S, Aston Martin V12 – Vantage, Aston Martin DB9, Aston Martin Virage, Aston Martin Rapide, Aston Martin DBS, and Aston Martin One – 77. The company's decision to bring Aston Martin cars in India was driven by a strong level of interest from potential customers in the emerging luxury market, which is India.

The Aston Martin cars in India are sold via two outlets, one in Mumbai and one in New Delhi. With these two dealerships in India, Aston Martin cars are now sold globally via 140 dealerships in over 42 countries. Aston Martin, also known for its association with James Bond movies, is also present in countries like Brazil, Chile, Croatia, Czech Republic, Greece, Taiwan, and Turkey. Despite its magnanimous presence throughout the world, the company seeks to continue to grow in new as well as emerging markets of the world. 

மேலும் வாசிக்க
* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

Other Car Models In India