: நாட்டின் : பிராண்ட் கார்கள்

One of the oldest and highly acclaimed automobile manufacturer in the country is the esteemed Ashok Leyland group. This massive company was established way back in year, 1948 very close to the time when India got independent. This highly reputed automobile giant has many subsidiaries and is also into mass production of commercial vehicle units, which comprises of trucks, huge trailers, passenger buses and emergency vehicles such as ambulances as well. Apart from all these, the company is also in making different vehicles for the Indian military as well. This home bred gigantic automobile manufacturer was established by Mr. Raghunandan Saran, who set up this company called as Ashok Motors in partnership with the esteemed Austin Motor Company, which was based in United Kingdom. This collaboration was done for assembling the prestigious cars from the Austin Motor company in those days and this company was inaugurated on the 7th of September 1948. The first car which was the Austin A40 was assembled at their massive manufacturing facility, which was based in the Ennore district of southern Madras (presently Chennai) in the very next year. Presently, this production facility based in Ennore, Tamil Nadu is their mother plant and has the capacity to manufacture about 40% of their entire production. This enormous facility is spread across 135 acres and has close to five thousand employees working in it. Ashok Leyland also has other factories based in Hosur, which is in Karnataka, then there is another plant in Bhandara that is based in Maharashtra along with a production facility in Alwar, Rajasthan as well as in Pantnagar, which is located in Uttarakhand. Then this highly acclaimed automobile giant also has international units based in Ras-Al-Khaima located in United Arab Emirates, then there is a facility in Letnany, which is a place in the Czech Republic and also in United Kingdom as well. The company also has a few joint ventures as well in the automobile industry with reputed companies like the Japanese car maker, Nissan Motor company, John Deere from the USA, Automotive Infotronics which is a joint venture with Continental AG based in Germany and also with the Ashley Alteams Group that is based in Finland as well.

மேலும் வாசிக்க

: பிராண்ட் கார் மாடல்கள்

* இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள :பிராண்ட் Rs குறைந்த தோராயமான விலை மட்டுமே. :பிராண்ட் கார் மாதிரி இந்தியா முழுவதும் வரி, பதிவு, காப்பீடு மற்றும் பாகங்களின் விலை சேர்காது இருக்கும். :பிராண்ட் சரியான விலை அறிய :பிராண்ட் வியாபாரியை அணுகவும்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

: நாட்டின் : பிராண்ட் டீலர்கள்

மேலும் பார்க்கவும் அசோக்-லேலண்ட் வியாபாரி in India

Other Car Models In India